1.
Utegenov J. TALABA YOSHLARNING JISMONIY TARBIYA VA SOG‘LOMLASHTIRISH MASHG‘ULOTLARIGA BO‘LGAN QIZIQISHLARI VA EHTIYOJLARINI INOBATGA OLGAN HOLDA JISMONIY TARBIYANI TASHKILLASHTIRISH MASALALARI. Вестник КГУ [Интернет]. 12 ноябрь 2023 г. [цитируется по 21 июнь 2024 г.];61(3):122-4. доступно на: https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1416