Xo‘jamkeldiyev, G. «YUGURISH TURLARIDA TURLI JISMONIY MASHQLARNI BAJARISHDA CHARCHASHNING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY ASOSLARI». ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, т. 61, вып. 3, ноябрь 2023 г., сс. 124-7, https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1417.