Kazakov , A. «ZAMONAVIY VOLEYBOLDA XUJUM VA TO‘SIQ QO‘YISH USULLARIGA XOS SAKRASH TEXNIKASIGA O‘RGATISH ZARURLIGI». ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, т. 61, вып. 3, ноябрь 2023 г., сс. 112-4, https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1414.