Xo‘jamkeldiyev, G. (2023) «YUGURISH TURLARIDA TURLI JISMONIY MASHQLARNI BAJARISHDA CHARCHASHNING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY ASOSLARI», ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 61(3), сс. 124–127. доступно на: https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1417 (просмотрено: 24 июль 2024).