Utegenov, J. (2023) «TALABA YOSHLARNING JISMONIY TARBIYA VA SOG‘LOMLASHTIRISH MASHG‘ULOTLARIGA BO‘LGAN QIZIQISHLARI VA EHTIYOJLARINI INOBATGA OLGAN HOLDA JISMONIY TARBIYANI TASHKILLASHTIRISH MASALALARI», ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 61(3), сс. 122–124. доступно на: https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1416 (просмотрено: 21 июнь 2024).