Kazakov , A. (2023) «ZAMONAVIY VOLEYBOLDA XUJUM VA TO‘SIQ QO‘YISH USULLARIGA XOS SAKRASH TEXNIKASIGA O‘RGATISH ZARURLIGI», ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 61(3), сс. 112–114. доступно на: https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1414 (просмотрено: 21 июнь 2024).