Казахбаева, А. 2016. «Т.ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАРДЫҢ СТИЛЬЛИК ҚОЛЛАНЫЛЫЎ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ». ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА 31 (2):129-31. https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/792.