Казахбаева, А. (2016). Т.ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАРДЫҢ СТИЛЬЛИК ҚОЛЛАНЫЛЫЎ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 31(2), 129–131. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/792