Xo‘jamkeldiyev, G. (2023). YUGURISH TURLARIDA TURLI JISMONIY MASHQLARNI BAJARISHDA CHARCHASHNING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY ASOSLARI. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 61(3), 124–127. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1417