(1)
Тешабоев, А. ЎЗБЕКИСТОНДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН МАЪМУРИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. Вестник КГУ 2023, 61, 244-247.