(1)
Tleumuratova, A. JAHON ANIMATSIYA SAN’ATIDA TARIXIY MAVZU, OBRAZLAR TALQINI VA O’ZBEK ANIMATSIYA SAN’ATIDA TUTGAN O’RNI. Вестник КГУ 2023, 61, 221-223.