[1]
Қарлыбаева , Г. 2016. ӘЖИНИЯЗ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА ҚОЛЛАНЫЛҒАН СИНОНИМЛЕРДИҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚУРЫЛЫСЫ ҲАҚҚЫНДА. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. 30, 1 (мар. 2016), 115–117.