[1]
Xo‘jamkeldiyev, G. 2023. YUGURISH TURLARIDA TURLI JISMONIY MASHQLARNI BAJARISHDA CHARCHASHNING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY ASOSLARI. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. 61, 3 (ноя. 2023), 124–127.