РУЎХЫЙЛЫҚ СОЦИАЛЛЫҚ ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПРОБЛЕМАСЫ СЫПАТЫНДА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А Бердимуратова

Аннотация

Руўхыйлық ҳәзирги жәмийетлик сананың ҳалаты ҳаққындағы бизлердиң пикирлеримиздеги ең кең тарқалған түсиник. Усыған қарамастан бул проблеманы анализлеў өзиниң актуаллығын жойытқаны жоқ. Себеби руўхыйлық түсинигиниң бир мәнили логикалық-дискурсивлик анықлылыққа ийе болыўы қыйыншылық пенен иске асырылып қоймастан, оның мазмуны интуитивлик дәрежеде де оны қолланыўшылар тәрепинен бирдей мәниске ийе болған билиўлик объект сыпатында да алып қаралмайды.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Бердимуратова , А. (2016). РУЎХЫЙЛЫҚ СОЦИАЛЛЫҚ ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПРОБЛЕМАСЫ СЫПАТЫНДА. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 33(4), 57–59. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/876
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)