ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ ФЕЙИЛ МӘНИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ АНТОНИМЛЕРДИҢ ҚОЛЛАНЫЛЫЎ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ж Таңирбергенов

Аннотация

Сөзлик қурамның ең бай элементлериниң бири фразеологизмлер, яғный турақлы сөз дизбеклери болып есапланады. Фразеологизмлер – өзиниң қурамындағы сөзлердиң мәнисинен өзгеше аўыспалы мәниге ийе болған турақлы сөз дизбеклери.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Таңирбергенов, Ж. (2010). ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ ФЕЙИЛ МӘНИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ АНТОНИМЛЕРДИҢ ҚОЛЛАНЫЛЫЎ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 9(3-4), 104–107. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/81
Раздел
Статьи