ЛИНГВИСТИКА ИЛИМИНДЕ ТИЛЛЕРДИ САЛЫСТЫРЫП ҮЙРЕНИЎДИҢ ӘҲМИЙЕТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н Хамидов
М Палўанова
Г Бабаева

Аннотация

Мәмлекетимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейинги биринши қәдемлерден баслап мәнәўиятымыздың және де раўажланыўы, беккемлениўине, оның заман талаплары менен бирлесиўи тийкарында дүнья дәрежесине көтериў мақсетинде үлкен итибар берилмекте. Өзбекстан Президенти И.Каримов айтып өткениндей: «Тек ғана билимли, мәрипатлы жәмийет ғана демократиялық раўажланыўдың бәрше абзаллықларын қәдирлей алыўын дәлиллемекте».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Хамидов , Н., Палўанова, М., & Бабаева, Г. (2016). ЛИНГВИСТИКА ИЛИМИНДЕ ТИЛЛЕРДИ САЛЫСТЫРЫП ҮЙРЕНИЎДИҢ ӘҲМИЙЕТИ . ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 31(2), 119–121. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/796
Раздел
Статьи