ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚУРЫЛЫСЫ ҲАҚҚЫНДА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М Қурбанов

Аннотация

Сөзлердиң грамматикалық қурылысын үйрениў – түбир морфеманың мәнисин, көмекши морфемалардың хызметин, олардың шегараларын, дөренди түбирлердиң жасалыў усылларын анықлаў мүмкиншилигин береди.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Қурбанов, М. (2010). ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚУРЫЛЫСЫ ҲАҚҚЫНДА. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 9(3-4), 118–120. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/77
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)