ҒАЎАШАНЫҢ ТЕЗ ПИСЕР СОРТЛАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С Төрениязова

Аннотация

Ғаўаша мальволылар (Malvaceae) семясының  госсипиум (Gossypium) түрине киретуғын, тарқалған ареалларында бир нешше түр ҳәм формалары бар өсимлик. Дәслепки пайда болыў дәўирлеринен  басланатуғын геологиялық процесслердиң ҳәм ықлымның өзгерисине байланыслы бир-биринен парық қылатуғын үш түри;  азия-африкалы (палеотропика-эугоссипиум), америкалы (неотропика-карпас), австралиялық (стуртия) түрлери белгили.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Төрениязова , С. (2016). ҒАЎАШАНЫҢ ТЕЗ ПИСЕР СОРТЛАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎЫ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 30(1), 25–27. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/670
Раздел
Статьи