ВАКУУМ-ДУГАЛЫ ШӨКТИРИЎ МЕТОДЫ МЕНЕН АЛЫНҒАН (TI-ZR-NB) N ҚАПЛАМАСЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯСЫ, СТРУКТУРАСЫ ҲӘМ МИКРОҚАТТЫЛЫҒЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н Қудайбергенова

Аннотация

Өндиристе пайдаланыў процессинде металл үскенелердиң бетлери үлкен механикалық, термикалық ҳәм химиялық тәсирлерге шыдамлы болыў керек. Көпшилик жағдайда үскенелердиң жумыс ислеў эффективлигиниң пәсейиўи желиниў, эрозия ҳәм коррозия себепли болады. Деталлардың трибологиялық қәсийетлерин арттырыў арқалы олардың ислеў ресурсларын жоқарылатыў мүмкин. Бунда материалларды көлемлик легирленў көпшилик ўақытта  экономикалық жақтан  өзин ақламайды, ал айырым жағдайларда бул техникалық жақтан мүмкин емес

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Қудайбергенова, Н. (2016). ВАКУУМ-ДУГАЛЫ ШӨКТИРИЎ МЕТОДЫ МЕНЕН АЛЫНҒАН (TI-ZR-NB) N ҚАПЛАМАСЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯСЫ, СТРУКТУРАСЫ ҲӘМ МИКРОҚАТТЫЛЫҒЫ . ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 30(1), 7–9. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/664
Раздел
Статьи