КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМАҚЛАРЫНДАҒЫ САНИТАР-ӘСБАПЛАРДЫҢ НАСАЗЛЫҚЛАРЫНЫҢ КЕЛИП ШЫҒЫЎ МАШҚАЛАЛАРЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

У Бахрамов
Г Абдиганиева

Аннотация

Ақаба суўларда көплеп органик ҳәм неорганик патаслықлар, бактериялар, инсан саўлығы ушын кәўипли болған микроблар болады. Соның ушын канализация бундай суўларды тез жыйнаўы, имарат ҳәмде қаладан сыртқа шығарып жибериўи зәрүр. Канализация трубопроводларының герметикленген болыўы басым кеминде 0,1 МПа сақлап турылыўы ҳәм олар талап еткен муғдардағы ағымды суўлар демленип қалмай ҳәмде патаслық тығылмай откизиўи зәрур. Олар санитария әсбапларынан стоякқа ҳәм стояктан имараттың шығарыў трубаларына қарай қыя етип жатқызылады ҳәмде патаслықлардан тазалаўы ҳәм оларды жоқ етиўге арналған қурылмалар менен үскенеленеди. Зәҳәрли газлар ишки канализация тармағынан имарат төбесинен жоқары шығарылып қойылған трубопровод көринисиндеги вентиляция жәрдеминде шығарып жибериледи

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Бахрамов, У., & Абдиганиева, Г. (2016). КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМАҚЛАРЫНДАҒЫ САНИТАР-ӘСБАПЛАРДЫҢ НАСАЗЛЫҚЛАРЫНЫҢ КЕЛИП ШЫҒЫЎ МАШҚАЛАЛАРЫ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 30(1), 9–11. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/660
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)