ӘЖИНИЯЗ ҚОСЫБАЙ УЛЫНЫҢ ДYНЬЯҒА КӨЗ КАРАСЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ө Әлеўов

Аннотация

Қарақалпақ халқының  уллы шайыр-ойшылы  Әжинияз Қосыбай улының дyньяға көзкарасын, қоршап турған болмысқа мүнәсебетин, дyньяны түсиниў өзгешеликлерин билиў, шайыр баянлаған  даналық ой-пикирлердиң келип шығыў дерегин  анықлап, мағызын шағып қабыллаў, әсиресе, өз халқының кыйын жағдайларға дуўшакерлескенде руўхын көтерип,  оларды жигерлендирип, келешекке  үмит пенен қараўға умтылдырыў ислериндеги орнын    көрсетип, ашып  бериў  үлкен әҳмийетке ийе.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Әлеўов, Ө. (2015). ӘЖИНИЯЗ ҚОСЫБАЙ УЛЫНЫҢ ДYНЬЯҒА КӨЗ КАРАСЫ . ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 28(3), 82–88. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/602
Раздел
Статьи