ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ФЛОРАСЫНДАҒЫ АЙЫРЫМ ҚУРАМАЛЫ ГҮЛЛИЛЕР ТУҚЫМЛАСЫНА КИРЕТУҒЫН ДӘРИЛИК ӨСИМЛИКЛЕРДИҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИГИ ҲӘМ ФАРМОКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘСИЙЕТЛЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О Темирбеков
Б Торамбетов

Аннотация

 Қурамалы гүллилер (Asteracea L.) туқымласы  гүлли өсимликлер ишиндеги ең үлкен туқымлас есапланылып, ол дүньяның барлық жерлерине тарқалған. Оның жер жүзинде 1300 туўысы 20 мыңға жақын түри ушырасып, Қарақалпақстан флорасында 53 туўысы, 109 түри өседи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Темирбеков , О., & Торамбетов, Б. (2010). ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ФЛОРАСЫНДАҒЫ АЙЫРЫМ ҚУРАМАЛЫ ГҮЛЛИЛЕР ТУҚЫМЛАСЫНА КИРЕТУҒЫН ДӘРИЛИК ӨСИМЛИКЛЕРДИҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИГИ ҲӘМ ФАРМОКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘСИЙЕТЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 9(3-4), 23–25. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/56
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)