СУДОЧЬЕ КӨЛИНДЕ ФЛАМИНГОНЫҢ (PHOENICOPTERUS ROSEUS PALLAS, 1811) УЯЛАЎЫ БОЙЫНША МАҒЛЫЎМАТЛАР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М Жуманов
Я Аметов
И Арепбаев
А Жангабаев
С Тлеумуратов

Аннотация

Фламинго (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) Өзбекистанның Қызыл китабына (2009) кирген тәбийий сийрек, ушып келиўши түр есапланады. Фламинго, сондай-ақ Орта Азияның басқа мәмлекетлериниң Қызыл китабына ҳәм СИТЕСтиң  II қосымшасына кирген. Бул фламинголар Phoenicopteridae туқымласындағы ең кең тарқалған түрлерден есапланады. Африкада уялайды, Европада – Испанияның түслигинде, Францияның Рона дельтасында (Камарг); Азияда болса – Израил (Суэц каналы жанында), Түркия, Иран, түслик Аўғанстан, арқа-батыс Ҳиндстан ҳәм Қазақстанда ири, дузлы суўлы көллерде – Теңиз, Шалқар-Теңиз, Жаманкөл, Ашшытастысор ҳәм Каспий теңизиниң арқа-шығыс жағаларында уялайды (Степанян, 1990).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Жуманов , М., Аметов, Я., Арепбаев, И., Жангабаев, А., & Тлеумуратов, С. (2014). СУДОЧЬЕ КӨЛИНДЕ ФЛАМИНГОНЫҢ (PHOENICOPTERUS ROSEUS PALLAS, 1811) УЯЛАЎЫ БОЙЫНША МАҒЛЫЎМАТЛАР. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 22(1), 21–24. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/347
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)