КЕГЕЙЛИ СӨЙЛЕСИМИНИҢ ФОНЕТИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М Қайпназарова

Аннотация

 Әдетте тилдеги сеслик өзгешеликлер, олардың қурылысы, системалары тил илиминиң фонетика тараўында үйрениледи. Сонлықтан, сөзлерди айтқанда аффикслердеги сеслердиң бир-бирине тәсири, биригиўи, үнлеслиги ҳәм усы сыяқлы жағдайлар себепли жүз беретуғын өзгерислер фонетикалық қубылыслар болып есапланады.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Қайпназарова, М. (2012). КЕГЕЙЛИ СӨЙЛЕСИМИНИҢ ФОНЕТИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 17(3-4), 100–102. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/282
Раздел
Статьи