ТЫРНА ОРНИТОНИМИ ҲАҚҚЫНДА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М Хожанов

Аннотация

Қус атамаларының (орнитонимлердиң) басым көпшилиги түркий ҳәм монгол тиллери ушын ортақ атамалар болып есапланады. Бундай улыўма атамалар қарақалпақ тилиниң орнитологиясында да көплеп ушырасады. Солардың бири алтай тиллери лексикасы ушын тән болған «тырна» орнитоними болып есапланады.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Хожанов, М. (2012). ТЫРНА ОРНИТОНИМИ ҲАҚҚЫНДА. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 104–106. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/242
Раздел
Статьи