ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ ПРЕДИКАТИВ СӨЗЛЕРДИҢ СИНТАКСИСЛИК ХЫЗМЕТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ф Ешбердиев

Аннотация

Бүгинги күнде сөзлерди сөз шақапларына бөлиў принциплеринде де жаңа пикирлер пайда болмақта. Сол жаңалықларды есапқа алған ҳалда қарақалпақ тилиндеги предикатив сөзлердиң өз алдына айрықша сөз шақабы екенлиги дәлилленбекте. Улыўма ҳәм рус тил билимин, сондай-ақ тюркологияны үйренип қарағанымызда предикатив сөзлердиң рус тил билиминде, тюркологияда азербайжан тил билиминде арнаўлы изертленип, олардың басқа сөз шақапларынан өзгешелиги анықланғанлығын көремиз.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ешбердиев, Ф. (2012). ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ ПРЕДИКАТИВ СӨЗЛЕРДИҢ СИНТАКСИСЛИК ХЫЗМЕТИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 125–127. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/229
Раздел
Статьи