ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КИШИ БИЗНЕС ҲӘМ ЖЕКЕ ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎДЫҢ АЎҲАЛЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Р Адильчаев
Р Бекниязов
К Адильчаев

Аннотация

Өзбекстан Республикасы ҳүкимети тәрепинен жүргизилип атырған экономикалық реформалардың ең әҳмийетли тәреплеринен бири – бул киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерин раўажландырыў негизинде мәмлекетимиздиң жалпы ишки өниминиң көлемин кескин арттырыў, бәнтлилик машқалаларын сапластырыў, сондай-ақ, халықтың табысларын көбейтиў ҳәм абаданлығына ерисиўден ибарат болып табылады.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Адильчаев , Р., Бекниязов, Р., & Адильчаев, К. (2012). ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КИШИ БИЗНЕС ҲӘМ ЖЕКЕ ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎДЫҢ АЎҲАЛЫ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 38–39. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/214
Раздел
Статьи