ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНДА ЖАСЛАРДЫ ҲАЎА РАЙЫН БАҚЛАЎҒА ҮЙРЕТИЎ ТӘЖИРИЙБЕЛЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А Бекимбетова

Аннотация

Қарақалпақ халқының өтмиштеги әўладларының бир тәрептен көшпели турмысы, екинши тәрептен отырықлы жасаў тиришилиги қоршап турған тәбият қубылысларының өзине тән айырмашылықларын, мал шарўашылығын, өсимликлер дүньясын билиўди, оның раўажланыў өзгешелигин түсиниўди талап етти. Әсиресе аспан әлеминде жарық денелердиң белгили дәрежеде жер менен байланыслылығы дыққатларын тартты.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Бекимбетова, А. (2012). ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНДА ЖАСЛАРДЫ ҲАЎА РАЙЫН БАҚЛАЎҒА ҮЙРЕТИЎ ТӘЖИРИЙБЕЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 55–59. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/210
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)