ИСЕНИМ ТӘРБИЯСЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А Байрыева

Аннотация

Мәмлекетимиз Президенти И. А. Каримовтың басламасы менен елимиз ғәрезсизлиги жылларында илим ҳәм ағартыўшылық талап дәрежесине көтерилди ҳәм еле де көтерилмекте. Халқымыз ески идеологиядан қутылып, жаңа дәўир нәпеси менен жасап, саналы рәўиште жаңа дүньяқарасларға ийе болып, өз келешегин өзи қәлегенинше қурыў имканиятына ийе болды.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Байрыева, А. (2012). ИСЕНИМ ТӘРБИЯСЫ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 72–73. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/198
Раздел
Статьи