ОҚЫТЫЎДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛЛАНЫЎ ИМКАНИЯТЛАРЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А Бекимбетова

Аннотация

Компьютердиң мүмкиншиликлерин арттырыў ҳәм оның менен қатнас жасаўдың интерактивлигин тәмийинлейтуғын жаңа оқытыўдың компьютерлик технологияларын мультимедиа (инглисше: multi - көп ҳәм media - қурал), ал оларды оқытыўда пайдаланыўды – мультимедиа технологиялары деп атайды. Компьютер әлеминде мультимедианың пайда болыўы билимлендириў тараўында бурын көрилмеген дәрежеде алға илгерилеўди әмелге асырыў мүмкиншилигин берди. Соңғы жылларда елимиздиң көплеген оқыў орынлары мультимедиалы бағдарламалық ислер дөретиў бойынша белсендилик пенен жумыс алып бармақта. Бул технологиядан тәлим-тәрбия процесинде пайдаланыў ҳәр қандай пәнди өзлестириўде, ҳәм тәрбия усылларын қолланыўда тәсиршеңликти арттырып, унамлы педагогикалық нәтийжелер береди.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Бекимбетова , А. (2010). ОҚЫТЫЎДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛЛАНЫЎ ИМКАНИЯТЛАРЫ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 7(1-2), 76–77. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/18
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)