ПРЕДИКАТИВЛЕР АЙРЫҚША СӨЗ ШАҚАБЫ СЫПАТЫНДА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ф Ешбердиев

Аннотация

Сөз шақаплары тил илиминде ерте дәўирлерден берли үйренилип киятырған әҳмийетли мәселелердиң бири. Тил билими тарийхында сөзлерди сөз шақапларына бөлиў бойынша кең көлемде изертлеў жумыслары алып барылды. Бул бойынша ҳәзирги күнде де еле шешимин таппаған машқалалардың бар екенлиги белгили.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ешбердиев , Ф. (2011). ПРЕДИКАТИВЛЕР АЙРЫҚША СӨЗ ШАҚАБЫ СЫПАТЫНДА. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 13(3-4), 108–110. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/173
Раздел
Статьи