ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г Альджанова

Аннотация

Шахстыӊ маманлық жетискенлиги менен оныӊ мәдений жетискенлиги тығыз байланыслы келеди, бунда шахстыӊ өзлигинен баслап, жәмийет пенен байланысы нәзерде тутылады. П.С.Гуревич мәдениятты түсиниўде тийкарынан үш усылды усыныс етеди: – философиялық-антропологиялық, бунда инсан толық ашып берилген ҳәм жийе тарқалған қубылыс сыпатында мәдениятта тән алыныў мүмкинлиги айтылады, «адамгершилик» деп аталатуғын бир сезимге байланыслы; – философиялық яғный тарийхый усыл бул парадигмада мәденият дөретиўшилик процесси сыпатында изертленеди; – социологиялық усыл, мәденияттыӊ негизин қурайтуғын байлықлардыӊ доминантлығы сыпатында үйрениледи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Альджанова, Г. (2018). ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 38(1), 53–56. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1219
Раздел
Статьи