МУҒАЛЛИМШИЛИК КӘСИБИ ҲӘМ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛИК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П Абдимуратов
Ж Абдимуратов

Аннотация

Муғаллимшилик кәсибине қәдем қойыў нийетинде болған, болажақ  педагог өзине-өзи: усы кәсипти жақсы көременбе, жүрегимде бул жумысқа деген ҳәўес оты барма, мен балажанлық пазыйлетине ийеменбе, бир өмир усы қурамалы, лекин, қайырлы кәсип сырлары, сыйқырлары менен жасай аламанба деген сораўларды өзине бериўи ҳәм жуўап алыўы дәркар.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Абдимуратов, П., & Абдимуратов, Ж. (2017). МУҒАЛЛИМШИЛИК КӘСИБИ ҲӘМ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛИК. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 35(4), 34–36. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1127
Раздел
Статьи